bodybg, PRELOAD navbg, PRELOAD leftnavbg, PRELOAD prbetyg, PRELOAD


   Optikerns Skötselråd

 


När ska man undersöka ögonen?
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter måste du som kund undersöka dina ögon minst en gång per år hos din kontaktlinsoptiker/ ögonläkare för att få beställa dina kontaktlinser, oavsett var du väljer att handla dem. Anledningen till detta är att kontaktlinser är en receptbelagd vara som kan medföra allvarliga skador i ögonen om man inte upptäcker vissa förändringar i tid.Hur länge kan man bära kontaktlinserna?När ska man inte bära kontaktlinser?
- Du ska aldrig bära kontaktlinser om du känner dig förkyld eller allmänt krasslig då du kan riskera en ögoninfektion. - Det kan vara lämpligt att vissa dagar, eller några timmar om dagen, låta ögonen vila från linsbärandet och istället använda glasögon. Då mår dina ögon oftast bättre. Kan man bära kontaklinser vid en pågående allergi?


Dina kontaktlinser börjar åldras från det att du bryter förpackningen (även om du inte använder dem) vilket medför till att materialets syregenomströmning till dina ögon avtar. Detta kan i sin tur leda till att hornhinnan skadas. Du ska därför aldrig använda en kontaktlins längre än vad den är avsedd för.

Följ alltid din optikers eller ögonläkares instruktioner gällande bärtider samt rengöring.


Vilket rengöringssystem ska man använda? 
Det finns många olika rengöringssystem på marknaden beroende på vilken typ av kontaktlinser du använder samt även på hur dina ögon reagerar på detta. Du ska alltid använda det rengöringssystem som din optiker ordinerat för att säkerställa att dina kontaktlinser blir helt rengjorda och desinficerade, utan att skada varken kontaktlinserna eller dina ögon.

Du ska naturligtvis aldrig använda ett regöringssystem med ett utgånget bästföre datum, då effekten av rengöringen och decinficeringen blir markant sämre vilket kan leda till ögoninfektioner, okomfort och nedsatt synskärpa.

Tvätta alltid händerna innan du handskas med dina kontaktlinser och förvara/ hantera dem inte (samt kringutrustning) i t.ex. badrum eller kök då det oftast finns mer bakterier i dessa utrymmen.

- Ta alltid ut dina kontaktlinser om du upplever obehag. Det kan bero på en defekt kontaktlins eller att  linsen rent mekaniskt skaver ditt öga. Om problemen kvarstår måste du alltid kontakta din optiker eller en ögonläkare.

 

 

Tidigare avråddes kontaktlinsbruk i samband med en pågående ögonallergi. Men idag finns det receptfria allergipreparat för just de ändamålen. Det är naturligtvis ytterst individuellt om just du kan bära dina kontaktlinser vid en pågående allergi, men nu kan det finnas en möjlighet. Rådfråga alltid innan du börjar använda ett sådant preparat.

Lenssavers AB | Parternas Gränd 65, 226 47 Lund | | kundservice@lenssavers.se
© Copyright 2024 Lenssavers AB | Webproduction 2024 Jonas Lindqvist, IT-Syd